Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti ja Hollandi kaubavahetus moodustas 2022. aastal kokku ligi 1,9 miljardit eurot, eksport sellest moodustas 843 miljoni eurot, kuid aasta varem oli kaupade eksport 1,1 miljardit eurot (aastane langus -23%). Riikide järjestuses on Eesti 7. ekspordipartner Hollandile. Peamised ekspordiartiklid olid 2022. aastal mineraalsed tooted (32,9%), masinad ja mehaanilised seadmed (10,5%) ning puit ja puittooted (9,44%).

Eesti importis Hollandist 2022. aastal kaupu 1 miljardi euro väärtuses, aasta varem oli import 813 miljonit eurot ( aastane tõus +27%). Seega on Holland Eestile 8. impordipartner. Kõige enam imporditi 2022. aastal masinaid ja mehaanilisi seadmeid (27,6%) seejärel keemiatööstusega seotud tööstusharude tooteid (16,4%).

Eesti ja Hollandi kaubavahetus aastatel 2018 – 2022:

Eksport, eurot Import, eurot
2018 411 669 545 790 959 145
2019 480 003 198 672 379 918
2020 576 128 733 662 261 501
2021 1 107 862 895 813 756 281
2022 843 804 096 1 034 435 032

Allikas: Statistikaamet

Teenuste eksport oli 2022. aasta III-ks kvartaliks 248,3 miljonit eurot, aasta varem oli aga teenuste eksport 157,1 miljonit eurot (aastane tõus +58%).

Teenuste import aga oli 2022. aasta III-ks kvartaliks 215,6 miljonit eurot ning aasta varem samal ajal oli teenuste import 139 miljonit eurot (aastane tõus +55%).

Otseinvesteeringud

Hollandi otseinvesteeringute maht Eestisse (seisuga 30.09.2022) on 1,2 miljardit eurot, mis on 3,8% kõikidest välisinvesteeringutest Eestisse. Holland on 7. riik, kes panustab Eesti majandusse. Kõige suurem investeering on tehtud 774 miljoni euro väärtuses kinnisvaralasesse tegevusse, mis on 61 % Hollandi kõikidest investeeringutest Eestisse.

Eesti otseinvesteeringute maht Hollandisse septembrikuu seisuga on 327 miljonit eurot, mis teeb 2,5% kõikidest otseinvesteeringutest välismaal. Kõige suuremad investeeringud on tehtud samuti kinnisvarasse, mille väärtus on 127 miljonit eurot ning lisaks veel ka 92 miljonit eurot on investeeritud finants ja kindlustustegevusse.

Turism

Hollandi turistid tegid Eestisse 2022. aastal kokku 34 630 külastust, millest 24 837 olid mitmepäevased. Aasta varem tehti Eestisse aga 16 259 külastust, millest samuti enamus olid mitmepäevased.

Eestlased aga tegid samal ajal Hollandisse 49 782 külastust, millest 43 512 olid mitmepäevased. Aasta varem tegid eestlased Hollandisse 25 026 külastust, millest samuti enamus olid mitmepäevased külastused.

E-residendid 

9. jaanuari 2023. aasta seisuga on 1 698 Hollandi kodanikust e-residenti, kellest 465 on registreerinud oma ettevõtte Eestis.