Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti ja Hollandi kaubavahetus moodustas 2023. aastal 1,9 miljardit eurot, mis oli 4,8% kogu kaubavahetusest ning andis riikide järjestuses 7. koha.

Eksport moodustas 696,4 miljonit eurot, mis oli 3,8% kogu kaupade ekspordist ja tegi Hollandist Eestile 6. ekspordipartneri. Võrreldes 2022. aastaga, siis eksport langes 22%. Peamised ekspordi artiklid 2023. aastal olid mineraalsed tooted (21,6%), masinad ja mehaanilised seadmed (13,6%) ning optika-, mõõte-, täppisinstrumendid, kellad ja muusikariistad.

Eesti importis Hollandist 2023. aastal kaupu 1,2 miljardi euro väärtuses, aasta varem oli import 1,1 miljardit (aastane tõus 8,4%). Seega on Holland Eestile 7. impordipartner. Kõige enam imporditi 2023. aastal masinaid ja mehaanilisi seadmeid (32,5%) seejärel keemiatööstusega seotud tööstusharude tooteid (12,1%).

Eesti ja Hollandi kaubavahetus aastatel 2019 – 2023:

Eksport, eurot Import, eurot
2019 480 003 198 672 379 918
2020 576 128 733 662 261 501
2021 1 131 566 453 816 290 890
2022 893 347 140 1 111 296 996
2023 696 439 803 1 204 350 440

Allikas: Statistikaamet

Teenuste eksport oli 2023. aasta III-ks kvartaliks 284,3 miljonit eurot, aasta varem oli aga teenuste eksport 243,9 miljonit eurot (aastane tõus 16,6%).

Teenuste import aga oli 2023. aasta III-ks kvartaliks 253,7 miljonit eurot ning aasta varem samal ajal oli teenuste import 220,5 miljonit eurot (aastane tõus 15%).

Otseinvesteeringud

Hollandi otseinvesteeringute maht Eestisse (seisuga 30.09.2023) on 1,2 miljardit eurot, mis on 3,4% kõikidest välisinvesteeringutest Eestisse. Holland on 9. riik, kes panustab Eesti majandusse. Kõige suurem investeering on tehtud 681 miljoni euro väärtuses kinnisvaralasesse tegevusse, mis on 57,3% Hollandi kõikidest investeeringutest Eestisse.

Eesti otseinvesteeringute maht Hollandisse 2023. a septembrikuu seisuga on 363 miljonit eurot, mis teeb 2,8% kõikidest otseinvesteeringutest välismaal. Kõige suuremad investeeringud on tehtud samuti kinnisvarasse, mille väärtus on 151 miljonit eurot ning veel on investeeringuid tehtud 99  miljoni euro väärtuses finants- ja kindlustustegevusse.

Turism

Hollandi turistid tegid Eestisse 2023. aastal 35 806 külastust. Aasta varem oli külastuste arv Eestisse 24 837, seega on aastane külastuste arv kasvanud 44,2%.

Eestlased aga tegid samal ajal Hollandisse 50 119 külastust ja aasta varem oli 49 782, seega on aastane külastuste arv Hollandisse jäänud peaaegu samaks.

E-residendid 

20.veebruari 2024. aasta seisuga on 1 926 Hollandi kodanikust e-residenti, kellest 573 on registreerinud oma ettevõtte Eestis.