Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki või vahetab välisriigis elukohta.

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis, mis võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Teie elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on erinevad aadressist, kus Te elate, on aeg andmeid uuendada. Kui Teil on Hollandis uus püsiv elukoht, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kaks võimalust:

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt rahvastikuregistri portaalis, kuhu saab siseneda kehtiva ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu.
  • taotluse ja koopia passist või ID-kaardist saab saata digitaalallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneeritult e-postiga või  tavapostiga Eesti saatkonda Haagis. Lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.

Konsulaarametnik edastab elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.

NB! Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.

Registreerimisele kuuluvad ainult need välismaalased, kel on elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass.