Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine

Passi ja ID-kaardi taotlemine

Tähelepanu! ID-kaartidele kantakse alates 23. augustist 2021 kaardi kasutaja sõrmejäljed (alates 12. eluaastast). Muudatus kehtib uut ID-kaarti taotlema minnes, kehtivat ID-kaarti ei pea uue vastu vahetama enne selle kehtivusaja lõppu. Samuti ei pea sõrmejälgi uuesti andma, kui sõrmejälgede viimasest andmisest, näiteks passi taotlemisel, on möödas vähem kui 6 aastat.

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel moel:

 • e-taotluskeskkonnas;
 • posti teel; või
 • välisesinduses kohapeal.

Taotlemine e-taotluskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) teeninduskeskkonnasSel juhul kohaldub ka odavam riigilõivumäärIseteenindusse saab siseneda kehtiva Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti. Taotlemisel saate dokumendi väljastuskohaks märkida Eesti saatkond Haagis, aukonsul Zwolles või aukonsul Amsterdamis.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed, saab seda teha PPA teenindustes ja Eesti välisesindustes. Hollandis saab sõrmejälgi anda Eesti saatkonnas Haagis, milleks tuleb broneerida vastuvõtuaeg. Kui sõrmejäljed on antud, saab jätkata passi taotlemist iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

ID-kaarti ja passi saab posti teel taotleda ainult siis, kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui kuus aastat.

Korrektselt täidetud taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Riigilõivu tasumise kohta leiab infot PPA kodulehelt. Lisaks taotlusele tuleb saata dokumendifoto e-posti teel aadressile [email protected], lisades juurde oma nime ja isikukoodi või sünniaja. Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga.

Taotlemine Eesti saatkonnas Haagis

Millal pean dokumentide tellimiseks aja broneerima ja tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Isiklikult tuleb saatkonnas dokumenti taotleda, kui ei ole võimalik taotlust esitada e-taotluskeskkonnas või posti teel.
 • Juhul, kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele (inimene peab olema Eesti kodanik). Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.

Saatkonna kaudu Eesti passi ja ID-kaardi taotlemiseks tuleb pöörduda isiklikult saatkonda. Taotlust posti või e-posti teel saatkonda esitada ei saa. Palun broneerige selleks eelnevalt vastuvõtuaeg telefoni teel (0)70 302 9050.

Uue isikut tõendava dokumendi tellimine saatkonda võtab aega kuni 8 nädalat, teatud juhtudel kuni 10 nädalat. Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale või tema poolt volitatud isikule isiklikult, mitte posti teel.

Meelespea saatkonnas kohapeal dokumentide taotlejale:

 •  Aeg tuleb alati ette broneerida telefoni teel 070 302 9050.
 • Täita taotlusankeet (eestikeelne, ingliskeelne, venekeelne), juhise leiab siit. Ankeedi võib täita ka kohapeal saatkonnas.
 • Nõutav on digitaalne foto, mis tuleb saata aadressile [email protected], lisades taotleja nime ning isikukoodi/sünniaja (vaata nõudeid fotole). Saatkonnas ei saa fotosid teha. 
 • Alla 15-aastasele lapsele passi taotlemisel tuleb esitada teise lapsevanema kirjalik nõusolek (eestikeelne vorm,ingliskeelne vorm) ja tema passikoopia, kui ta ei ole Eesti kodanik.
 • Lapsele esmapassi taotlemisel tuleb võtta kaasa mõlema vanema nimega mitmekeelse sünnitunnistuse originaaldokument, mille väljastab kohaliku omavalitsuse (gemeente) tsiviilregistriamet ja mõlema vanema passid või ID-kaardid.
 • Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega (nt esmadokument lapsele), tuleb täita lisaankeet.
 • Kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendava dokumendi originaal (nt mitmekeelne abielutunnistus, mille väljastab kohaliku omavalitsuse (gemeente) tsiviilregistriamet) ja abikaasa passikoopia.
 • Tasuda riigilõivSaatkonnas saab tasuda riigilõivu kaardiga.

Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed PPA kodulehelt. Taotluse staatust on võimalik jälgida siit.

Kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi PIN koodide uuendamine toimub AINULT saatkonnas ning seda eelneva broneeringu alusel. PIN koodide uuendamiseks palume Teil saata e-kiri aadressile [email protected]E-kirja märkige oma ees-ja perekonnanimi, isikukood ning kõnealuse kehtiva ID-kaardi number. PIN koodide uuendamise eest tuleb saatkonnas tasuda riigilõiv. Palume saatkonda tulles kindlasti kaasa võtta ID-kaart, mille koode soovite uuendada.

Korduma kippuvad küsimused seoses passi või ID-kaardi  taotlemise ja reisimisega

 • Kas saatkonnas on võimalik teha kiirpassi?

Saatkonnas ei ole võimalik taotleda kiirpassi. Kiirpassi (väljastatakse 2 tööpäeva jooksul) saab taotleda ainult Tallinnas Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes.

 • Kas saan passi/ID-kaarti taotleda aukonsuli juures?

Passi või ID-kaardi taotlust aukonsulile esitada ei saa, seda saab teha vaid saatkonnas. Küll on võimalik märkida dokumendi taotlusel, et soovitakse dokumendi  väljastamist aukonsuli juures.

 • Kui mu pass/ID-kaart varastatakse või kaotan selle ära, kas saatkond saab mulle väljastada ajutise isikut tõendava dokumendi?

Eestis ei ole olemas ajutist isikut tõendavat dokumenti. Kui te kaotate Hollandis reisil olles oma dokumendi või see varastatakse, saame teile väljastada tagasipöördumistunnistuse. Sellega saab Eestisse tagasi pöörduda, kuid ei saa jätkata reisi või jääda välisriiki. Kui te elate püsivalt välisriigis, tuleb taotleda uus pass või ID-kaart.

 • Minu laps reisib koos vanavanemaga/saatjaga. Kuidas tagada, et piiril ei tekiks probleeme?

Kui vanavanem/saatja reisib lapsega (ja vanemaid kaasas ei ole), tuleb vormistada vabas vormis mõlema lapsevanema kirjalik nõusolek. Nõusolek peab sisaldama nii lapse kui saatvate isikute andmeid (ees- ja perenimi, sünniaeg, passi või ID-kaardi number). Hollandi võimude poolse soovitusliku vormi leiate siit.

Nõusolekule lisa koopia mõlema vanema passist või ID-kaardist. Kui lapsega reisib vaid üks vanem, tuleb samuti kaasa võtta teise vanema nõusolek. Kui lapsega reisiva vanema perekonnanimi erineb lapse perekonnanimest, on soovitav kaasa võtta lapse sünnitõend/sünnitunnistuse koopia.

 • Meie laps on 17-aastane. Kas ta tohib üksi Hollandisse reisida?

Üldjuhul on 17-aastasel õigus üksi reisida. Arusaamatuste vältimiseks võib lapsevanem kirjutada talle tõendi, et on teadlik lapse üksinda reisimisest. See võib olla koostatud vabas vormis, sisaldades olulisi andmeid (lapse nimi, dokumendi number, reisi sihtriik, aeg, periood; vanema nimi, dokumendi nr jne). Kaasa võib anda ka koopia vanema dokumendist.

 • Olen EL-i mittekuuluva riigi kodanik ja mul on Hollandi elamisluba. Kas ma tohin sellega Eestisse reisida?

Jah. Kui Teil on kehtiv isikut tõendav dokument (pass) ja Hollandi kehtiv elamisluba, siis võite Eestisse viisavabalt reisida ja viibida seal kuni 3 kuud. Teil peavad olema kaasas nii kehtiv pass kui ka kehtiv elamisloa kaart.

 • Kas ma saan saatkonnas taotleda uut “halli passi” (välismaalase pass) / elamisloakaarti?

Eesti välismaalase passi omanik saab uut välismaalase passi või elamisloakaarti taotleda vaid Politsei- ja Piirivalveametis. Saatkonnas taotlust esitada ei saa. Saatkonnas saab uue elamisloakaardi taotluse esitada vaid välisriigi kodanik, v.a Eesti välismaalase passi omanik, kes omab kehtivat elamisluba Eestis, kes on Eesti rahvastikuregistris registreerinud oma elukoha välisriigis ja kes on oma Eestist eemalviibimise registreerinud Politsei- ja Piirivalveametis.

 • Kui kaua peab minu pass ja/või ID kaart kehtima, et reisida Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides (näiteks Hollandist Eestisse)?

Euroopa Liidu liikmesriikides peab EL kodaniku (sh Eesti) pass ja/või ID kaart olema reisi ajal kehtiv. Ei ole nõuet selle kohta, et pass peab kehtima 3 või 6 kuud pärast reisi. Infot selle kohta, milline peab olema passi kehtivusaeg reisimisel mitte-ELi liikmesriiki leiab reisitargalt lehelt http://reisitargalt.vm.ee/.

 • Kui kiiresti pean oma dokumendid välja vahetama, kui minu isikuandmed (näiteks perekonnanimi) on muutunud?

Dokumentide väljavahetamist pärast isikuandmete muutmist ei maksa lükata väga pikalt edasi. Soovitame teavitada saatkonda 30 päeva jooksul muudatustest ning samaaegselt ka taotleda uut passi ja/või ID kaarti. Juhul, kui perekonnanimi on muutunud seoses abieluga, tuleb saatkonnale esitada rahvusvaheline abielutunnistus.

 • Millal peaksin hakkama välja vahetama passi ja/või ID kaarti?

Passi ja/või ID kaardi väljavahetamist ei maksa jätta viimasele minutile vältimaks ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi, kui selgub näiteks, et dokument on kehtetu või kadunud. Passi ja/või ID kaarti võib hakata välja vahetama vähemalt pool aastat enne kehtivusaja lõppu. Kuna osadel riikidel (näiteks USAs) on nõue, et reisidokument peab kehtima 6 kuud pärast reisi, võib uut passi taotleda ka varem.

 • Seoses tööülesannetega pean ma tihti reisima. Kas mul võib olla 2 Eesti passi?

Lisapass väljastatakse vaid erandkorras. Neile Eesti kodanikele, kes peavad oma tööülesannete tõttu tihti reisima ning vajavad seetõttu 2 passi, võidakse väljastada lisapass. Lisapassi taotlemiseks tuleb kirjutada selgitus selle vajaduse kohta.

 • Miks on lapsele passi taotlemisel vaja esitada teise vanema nõusolek?

Ema või isana olete vastutavad laste kasvatuse, harimise ja vara (kui neil seda on) osas. Teil on samuti õigus last juriidiliselt esindada. Kui mõlemal lapse vanemal on lapse suhtes hooldusõigus, siis peavad ka mõlemad vanemad vastutama lapse kasvatuse jm lapse elus tähtsate küsimuste osas. Passi taotlemisest lapsele peavad olema teadlikud mõlemad vanemad, mistõttu on vajalik ka teise vanema nõusolek. Kui ainult ühel vanemal on hooldusõigus, siis vastutab tema üksi lapse elus oluliste otsuste tegemise eest ning sellisel juhul ei ole teise vanema nõusolek passi taotlemisel vajalik. Täpsemat infot hooldusõiguse kohta saab