Euroopa Parlamendi valimised 2024

Eestis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised 9. juunil 2024 kell 9.00-20.00. Valimisnädalal 3. juunist kuni 9. juunini saavad Eestis kõikides valmispunktides hääletada ka alaliselt välismaal elavad kodanikud. Rohkem infot valimiste kohta leiad | Valimised Eestis

Välismaal on hääletamise õigus valijate nimekirja kantud alaliselt välismaal elavatel Eesti kodanikel, ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel ning Eestis elaval ja vastava taotluse esitanud Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul.

Madalmaades on hääletamiseks kolm võimalust:

 • 1) Elektrooniline hääletamine www.valimised.ee algab E 03.06.2024 kell 9.00 ja lõpeb L 08.06.2024 kell 20.00. Loe täpsemalt elektroonilise hääletamise kohta: E-hääletamine | Valimised Eestis
 • 2) Eesti saatkonnas Haagis (Zeestraat 92, 2518 AD, Haag) saab hääletada kahel päeval: esmaspäeval, 27. mail 2024 kell 14.00-18.00 ja teisipäeval, 28. mail 2024 kell 9.30-14.30
 • 3) Kirja teel hääletamiseks saatke kirja teel hääletamise taotlus Kirja-teel-haaletamise-taotlus-EP-2024 välisesinduse aadressil Zeestraat 92, 2518 AD, The Hague, The Netherlands või elektrooniselt välisesinduse e-posti aadressile: [email protected] hiljemalt 10. maiks 2024. Hilinenud taotlused jäetakse arvestamata. Taotlusele tuleb lisada koopia isikuandmetega leheküljelt isikut tõendavast dokumendist.
  • Hääletamistaotluse ning lisatud dokumendi koopia võib valija edastada ka elektrooniliselt [email protected]. Kui hääletamistaotlus on saadetud lihtsa e-kirja kujul (ehk allkirjastamata), aktsepteeritakse seda juhul, kui taotlus saadeti taotleja aadressilt ning sellele on lisatud skaneeritult (või foto) isikuttõendava dokumendi koopia.
  • Hääletamistaotluse alusel saadetakse Teile kirja teel hääletamiseks: hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide koondnimekiri.
  • Kirja teel hääletamisel toimige järgnevalt:
   • Kirjutage hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt hääletate.
   • Pange täidetud sedel välisesinduse saadetud väiksemasse (nn sisemisse) ümbrikku.
   • Väike ümbrik pange omakorda välisesinduse saadetud suuremasse (nn välimisse) ümbrikku.
   • Välimisele ümbrikule kirjutage oma nimi ja isikukood.
   • Saatke täidetud ümbrikes hääletamissedel posti teel välisesindusse hiljemalt 24. maiks 2024.

Eesti kodanikku ei kanta Eesti valijate nimekirja või ta eemaldatakse sealt, kui isik on kantud Euroopa Parlamendi valimistel mõne teise EL liikmesriigi valijate nimekirja (teisest liikmesriigist laekunud teabe alusel). Muudatused tehakse valijate nimekirjas alates 10. maist 2024. Euroopa Liidu kodanikud saavad hääletada saatkonnas juhul, kui 10. maiks 2024 on esitatud Riigi valimisteenistusele vastav taotlus ja nad on kantud Eesti valijate nimekirja.

 • MEELESPEA
  • Kontrolli aegsasti, et sinu isikut tõendav dokument kehtiks ka hääletamise päeval.
  • Kui soovid hääletada elektrooniliselt, kontrolli, kas sul on kehtivad PIN koodid.
  • Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ainult ühes liikmesriigis.